Fabula Fieri InfinityFabula Fieri Infinity


Fabula Fieri Infinity
Ole og Finik på sykkel


Fabula Fieri Infinity

Finik har tatt
BIR,CERT,CACIB i Tsjekkia
BIR,CERT,CACIB NKK Drammen,
BIR CERT,CACIB og KBHV2012 I Danmark .4 feb. 2012, Letohallen!
Cert, BIR for dommer Kitty Sjong.
5 feb. 2012, Letohallen!
Cert, BIR og BIG 3 for dommer George Schogol.
11 feb.2010, DKK
Dommer Gøran Bodegård 4 best tispe med res.Cert.

Fabula Fieri Infinity